Lietuvos negalės tyrėjų asociacija (LNTA) yra fizinių ir juridinių asmenų savanoriška organizacija, vienijanti mokslininkus ir kitus tyrėjus, atliekančius tyrimus negalės, įgalinimo, socialinio dalyvavimo ir socialinės gerovės srityse.

Tikslai ir veiklos sritys. Asociacija savo veikla:

  • telkia bendriems tyrimams tyrėjus ir mokslininkus, vykdo tyrimus ir atlieka tyrimų kokybės savikontrolės funkcijas,
  • siekia užtikrinti tyrimų rezultatų pagrįstumą ir pritaikomumą teorijoje ir praktikoje,
  • skatina tyrėjų ir mokslininkų bendradarbiavimą atliekant tarpdisciplininius bei kitus socialinius tyrimus,
  • kuria inovacijas, naujus intelektualinės veiklos produktus,
  • inicijuoja ir vykdo mokslo populiarinimo, inovacijų sklaidos, socialinės partnerystės projektus.
  • bendradarbiauja su verslo, pramonės bei paramos neįgaliesiems, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis,
  • palaiko ryšius su kitomis regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis, socialiniais partneriais, valdžios institucijomis, sprendžiant aktualias socialines, švietimo problemas,
  • skleidžia aktualiausias, su LNTA tikslais susijusias žinias, tyrimų rezultatus bei inovacijas,
  • dalyvauja tobulinant tyrėjų kvalifikaciją ir kompetencijas, įgyvendinant kompetencijos ugdymo programas, organizuojant seminarus
  • skatina lygių galimybių principų ir antidiskriminacinių nuostatų įgyvendinimą visuomenėje.

Vertinga informacija

PVZ apie renginius ar kitus dalykus

Skaityti daugiau

Vertinga informacija

Demo tekstas apie tai

Read more...

Vertinga informacija 3

Demo tekstas

Read more...

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com